51wan《攻城掠地》国战军资

2014-03-03 11:13:14
【军资介绍】   ● 国战开放后,玩家每天整天可以领取军资奖励。       【奖励内容】   ● 奖励内容为2种主要资源。【银币,镔铁(占领襄阳开放)】   [了解详情]

51wan《攻城掠地》宴会系统

2014-03-03 11:12:22
【开启条件】 l  击败张鲁任务后开启。   【宴会介绍】 l  宴会可进行次数每4小时加一次,上限6次。 l  使用金币买酒召开宴会,恢复玩家当前拥有的全部武将的兵力(3种:50%、100%、20...[了解详情]
 1. [游戏资料]51wan《攻城掠地》国战军资2014-03-03 11:13:14
 2. [游戏资料]51wan《攻城掠地》宴会系统2014-03-03 11:12:22
 3. [游戏资料]51wan《攻城掠地》集市系统2014-03-03 11:11:42
 4. [游戏资料]51wan《攻城掠地》祭祀系统2014-03-03 11:10:48
 5. [游戏资料]51wan《攻城掠地》整点奖励2014-03-03 11:09:52
 6. [游戏资料]51wan《攻城掠地》登陆奖励2014-03-03 11:09:06
 7. [游戏资料]51wan《攻城掠地》宝物系统2014-03-03 11:06:07
 8. [游戏资料]51wan《攻城掠地》兵器系统2014-03-03 11:05:23
 9. [游戏资料]51wan《攻城掠地》宝石玩法2014-03-03 11:04:14
 10. [游戏资料]51wan《攻城掠地》装备洗练2014-03-03 11:03:27
 11. [游戏资料]51wan《攻城掠地》装备道具2014-03-03 11:02:39
 12. [游戏资料]51wan《攻城掠地》跨服武斗2014-03-03 11:01:25
 13. [游戏资料]51wan《攻城掠地》排位赛2014-03-03 10:56:07
 14. [游戏资料]51wan《攻城掠地》皇城官职2014-03-03 10:53:49
 15. [游戏资料]51wan《攻城掠地》国战系统2014-03-03 10:52:55
 16. [游戏资料]51wan《攻城掠地》副本征战2014-03-03 10:51:51
 17. [游戏资料]51wan《攻城掠地》文官周瑜2014-03-03 10:43:52
 18. [游戏资料]51wan《攻城掠地》文官诸葛亮2014-03-03 10:43:04
 19. [游戏资料]51wan《攻城掠地》文官司马懿2014-03-03 10:41:53
 20. [游戏资料]51wan《攻城掠地》武将关羽2014-03-03 10:40:24
上一页12下一页
攻城掠地
攻城掠地 历史 战争策略
网友评分: (人评分) 人气: