VIP特权

2013-04-02 09:09:20
 游戏内只需充值10RMB即可开启VIP特权功能,下面让我们来看看VIP都有哪些特权吧!  除了以上的特权外,每达到一个VIP等级还可以领取对应的礼包哦。 VIP礼包:  vip1:饲灵丸(凡品...[了解详情]

商城拍卖

2013-03-27 14:57:17
 拍卖会说明:   1.每天都会投放5件拍卖品参与竞拍,,2件元宝拍卖,3件灵石拍卖。   2.拍卖会每天上午9点开始,其中元宝竞拍的道具10点开始。   3.拍卖最多只能持续到第二天拍卖开...[了解详情]
 1. [游戏资料]VIP特权2013-04-02 09:09:20
 2. [游戏资料]商城拍卖2013-03-27 14:57:17
 3. [游戏资料]战仙榜2013-03-27 14:56:35
 4. [游戏资料]元婴培养2013-03-27 14:55:43
 5. [游戏资料]血色试炼2013-03-27 14:55:06
 6. [游戏资料]虚天殿2013-03-27 14:54:06
 7. [游戏资料]灵矿战2013-03-27 14:53:34
 8. [游戏资料]斗法大会2013-03-27 14:52:34
 9. [游戏资料]运镖系统2013-03-27 14:51:47
 10. [游戏资料]升仙会2013-03-27 14:49:39
 11. [游戏资料]丹药系统2013-03-27 14:48:58
 12. [游戏资料]仙缘系统2013-03-27 14:47:37
 13. [游戏资料]装备系统2013-03-27 14:47:08
 14. [游戏资料]宗族系统2013-03-27 14:46:24
 15. [游戏资料]药园系统2013-03-27 14:45:55
 16. [游戏资料]炼制系统2013-03-27 14:44:39
 17. [游戏资料]炼器系统2013-03-27 14:43:50
 18. [游戏资料]功法系统2013-03-27 14:42:22
 19. [游戏资料]灵兽系统2013-03-27 14:40:52
 20. [游戏资料]封魂系统2013-03-27 14:39:30
上一页12下一页