51wan《南帝北丐》2017年4月23日全区维护公告

2017-04-22 15:53:56
尊敬的各位大侠:      为了给各位大侠最好的武侠游戏体验,《南帝北丐》51wan全区将于2017年4月23日 9:00——11:30进行全区维护,维护期间将关闭游戏服务器,请各位大侠及时下线,避免造...[了解详情]

51wan《南帝北丐》2017年4月9日全区维护公告

2017-04-07 19:40:05
尊敬的各位大侠:      为了给各位大侠最好的武侠游戏体验,《南帝北丐》51wan全区将于2017年4月9日 9:00——11:30进行全区维护,维护期间将关闭游戏服务器,请各位大侠及时下线,避免造...[了解详情]
 1. [公告]51wan《南帝北丐》2014年12月19日全区维护公告2014-12-18 13:46:22
 2. [公告]51wan《南帝北丐》2014年12月12日全区维护公告2014-12-11 16:17:21
 3. [公告]51wan《南帝北丐》2014年12月5日全区维护公告2014-12-04 17:12:06
 4. [公告]51wan《南帝北丐》关于25-178区无法合服说明2014-12-03 15:28:33
 5. [公告]51wan《南帝北丐》2014年11月28日全区维护公告2014-11-27 15:26:24
 6. [公告]51wan《南帝北丐》2014年11月21日全区维护公告2014-11-20 15:11:20
 7. [公告]51wan《南帝北丐》2014年11月14日全区维护公告2014-11-13 15:20:15
 8. [公告]51wan《南帝北丐》2014年11月7日全区维护公告2014-11-06 14:13:56
 9. [公告]51wan《南帝北丐》2014年10月31日全区维护公告2014-10-30 09:25:58
 10. [公告]51Wan《南帝北丐》活动延期公告2014-10-30 09:24:06
 11. [公告]51wan《南帝北丐》2014年10月24日全区维护公告2014-10-23 14:10:36
 12. [公告]51wan《南帝北丐》2014年10月16日全区维护公告2014-10-16 13:56:24
 13. [公告]51Wan《南帝北丐》部分十一活动延期公告2014-10-09 17:53:04
 14. [公告]51wan《南帝北丐》2014年10月10日全区维护公告2014-10-09 13:21:26
 15. [公告]51wan《南帝北丐》关于9月28日25-71区临时维护补偿...2014-09-28 15:44:48
 16. [公告]51wan《南帝北丐》9月28日临时维护公告2014-09-28 15:15:12
 17. [公告]51wan《南帝北丐》2014年9月26日全区维护公告2014-09-25 17:31:42
 18. [公告]51wan《南帝北丐》关于9月19日191区临时维护补偿公告2014-09-19 17:26:05
 19. [公告]51wan《南帝北丐》9月19日临时维护公告2014-09-19 14:52:07
 20. [公告]《南帝北丐》191区新服活动获奖名单2014-09-19 09:49:44
南帝北丐
南帝北丐 武侠 角色扮演
网友评分: (人评分) 人气: