51wan《三国名将》坐骑1-9阶进阶数据大全

所属游戏:三国名将|发表时间:2014-06-13 09:21:47

三国名将坐骑1-9阶坐骑进阶数据介绍:

序号 当前坐骑 升级坐骑 升级道具 个数 次数1 祝福值 次数2
1 黄鬃马 赤风驹 幻化石 1      
2 赤风驹 红鬃马 幻化石 1 27   28
3 红鬃马 赤兔马 幻化石 1 40   42
4 赤兔马 小白龙 幻化石 1 60-70    
5 小白龙 宛天马 幻化石 1 85-95    
6 宛天马 噬天雄狮 幻化石 1 110-130   116
7 噬天雄狮 烈焰狂狮 幻化石 1      
8 烈焰狂狮 南蛮巨象 高级幻化石 1 120    
9 南蛮巨象 玄古巨象 高级幻化石 1 151 1193

以上就是三国名将的坐骑进阶数据啦,玩家们可以参考下面的数据进行坐骑进阶哦!

微博直登可立即体验
分享到:
三国名将
三国名将 历史 角色扮演
网友评分: (人评分) 人气:

用户评论

已有0条评论,共0人参与点击查看

发表评论