51wan《圣火令》界面说明——系统设置

所属游戏:圣火令|发表时间:2014-03-24 11:15:20

  点击游戏界面右上角该按键可打卡系统设置界面

  玩家可根据自己电脑情况对游戏画面进行设置,可以让游戏体验更加流畅微博直登可立即体验
分享到:
圣火令
圣火令 武侠 角色扮演
网友评分: (人评分) 人气:

用户评论

已有0条评论,共0人参与点击查看

发表评论